Tag Archives: tổ chức tín dụng

Lên lộ trình tăng hệ số rủi ro trong cho vay của công ty tài chính

Lên lộ trình tăng hệ số rủi ro trong cho vay của công ty tài chính

Hệ số rủi ro đối với một số nhóm tài sản khi tính tỷ lệ an toàn vốn của các công ty tài chính dự kiến sẽ tăng lên từ năm 2021 và 2022.

Tăng trưởng huy động vốn cao hơn tín dụng

Tính đến 20/5, huy động vốn tăng 1,85%, trong khi tín dụng tăng 1,32% so với cuối năm 2019. Không hạ điều kiện tín dụng không làm ảnh hưởng đến hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp và người dân hiện nay.