Tag Archives: tín dụng

Tăng trưởng huy động vốn cao hơn tín dụng

Tính đến 20/5, huy động vốn tăng 1,85%, trong khi tín dụng tăng 1,32% so với cuối năm 2019. Không hạ điều kiện tín dụng không làm ảnh hưởng đến hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp và người dân hiện nay.