Tag Archives: thành phố phía đông

TPHCM điều chỉnh quy hoạch 3 khu vực thuộc khu đô thị sáng tạo

TPHCM điều chỉnh quy hoạch 3 khu vực thuộc khu đô thị sáng tạo - 1

Sở Quy hoạch – Kiến trúc xin ý kiến UBND TPHCM để điều chỉnh quy hoạch khu Linh Trung, Tam Đa, Trường Thọ nhằm sớm thực hiện các dự án trong Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.