Tag Archives: sông đà nha trang

Sông Đà Nha Trang rũ bỏ trách nhiệm, dân chung cư ròng rã kêu cứu nhiều năm

Sông Đà Nha Trang rũ bỏ trách nhiệm, dân chung cư ròng rã kêu cứu nhiều năm - 1

Công ty CP Sông Đà Nha Trang giữ 2% phí bảo trì chung cư nhưng lại lại bỏ bê trách nhiệm bảo trì, sửa chữa, thậm chí thang máy rơi tự do từ tầng 12 xuống tầng 8 phải gọi cứu hộ đến giải cứu.