Tag Archives: giá vàng

Nhà đầu tư bán mạnh vàng dù bất ổn nội tại Mỹ gia tăng

Nhà đầu tư bán mạnh vàng dù bất ổn nội tại Mỹ gia tăng

Nhà đầu tư bỏ qua những bất ổn dân sự tại Mỹ và tập trung vào kỳ vọng kinh tế sẽ hồi phục sau khi Ngân hàng Trung ương các nước can thiệp, triển vọng kinh tế sẽ phục hồi trở nên gần hơn.