Tag Archives: đại hội cổ đông

Ngày 5/6 Sacombank sẽ đại hội cổ đông trực tuyến

Ngày 5/6 Sacombank sẽ đại hội cổ đông trực tuyến

Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tiến hành Đại hội theo hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho cổ đông trên toàn quốc tham dự, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19.