Monthly Archives: Tháng Tám 2020

Lãi suất huy động có thể tăng nhẹ trở lại?

Lãi suất huy động có thể tăng nhẹ trở lại?

Theo chuyên gia, lãi suất huy động trong thời gian tới sẽ phụ thuộc 2 yếu tố chính là tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm và lộ trình siết tỷ lệ huy động ngắn cho vay trung và dài hạn.

Doanh nghiệp hưởng lợi từ lãi vay giảm

Doanh nghiệp hưởng lợi từ lãi vay giảm

Mặt bằng lãi suất đi xuống đang góp phần giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí lãi vay, hỗ trợ phục hồi sau dịch Covid-19.